Fobilerden Kurtulun

Fobilerden Kurtulun

Fobi, korkunun, kişinin günlük yaşamını olumsuz yönde etkileyen, bu anlamda kontrolden çıkmış halidir. Gerçekte korku yaratmayacak bir objeye, aktiviteye veya duruma karşı aşırı korku duyma ve kaçınma davranışında bulunmaya fobi denir. Fobik kişiler belli bir durum, nesne veya aktivite ile karşılaştığında aşırı kaygı duyar ve fobiler toplumda sık sık görülür.

 

Fobiler başlıca üç gruba ayrılır;

  • Sosyal Fobi
  • Agorafobi
  • Özgül Fobiler

 

Sosyal Fobi; Sosyal ortamlarda başka insanlar tarafından incelendiği kaygısı, performans gösterilmesi gereken durumlardaeleştirilme ya da küçük düşme kaygısının yaşanmasıdır. Kişi bu kaygının yaşanmasından kurtulmak için bu tür sosyal ortamlara girmekten kaçınır. Kaçınma nedeniyle kişinin sosyal mesleki ya da aile yaşamı olumsuz yönde etkilenebilir.

Agorafobi; Fobiler arasında sık görülen agorafobi eskiden yalnız meydanlardan açık yerlerden korku olarak bilinirdi. Simdi ise agorafobi çok daha geniş bir anlam taşımaktadır. Yalnız başına kalmaktan yalnız sokağa çıkmaktan kalabalık yerlere girmekten örneğin sinema tiyatro, tünel, köprü, pasaj, asansör, otobüs, vapur, uçak gibi yerlerde duyulan korkular artık agorafobi sayılmaktadır. Ağır agorafobikler yaşamın birçok etkinliğinden uzaklaşır. Bir süre sonra yaşamları o kadar kısıtlanabilir ki zamanla ciddi çökkünlük durumlarına da yaşayabilirler.

Özgül Fobiler; belirli nesneler veya durumlardan anormal korkudur. Bunları agorafobi ve sosyal fobilerden ayıran özellik korkunun özgül durumlar ve nesneler karşısında belirmesidir. Bu özgül durumlar ve nesneler olmadığında hastada rahatsızlık belirtisi yoktur. Bunlardan uzak olduğu sürece hastanın yaşamı etkilenmemektedir. Yalnız fobi nesnesi ya da durumuyla yüz yüze gelince panik derecesinde korku ortaya çıkmaktadır.

Bazı özgül fobiler;

Kapalı ve basık yerde kalma Fobisi, Hayvan Fobisi, Gök gürültüsü ve fırtına Fobisi, Yükseklik Fobisi, Yalnızlık Fobisi, Uçak Fobisi, Yutma Fobisi, Gece Fobisi, Ateş Fobisi, Yenilik Fobisi

Sivri Cisim Fobisi

Fobi kişinin yaşamını olumsuz etkiliyorsa tedaviye başvurması önerilmektedir. Fobi tedavisi için EMDR Tekniği uygulanmaktadır. Fobilerin hayatınıza olan olumsuz etkilerinde kurtulabilirsiniz.