İlişki ve Evlilik Danışmanlığı

İlişki ve Evlilik Danışmanlığı

İlişkilerde ve evliliklerde bazen sorunlar çıkabilmektedir. Bu problemler genellikle iletişim kazalarından, ön yargılı dinleme hatalarından dolayı ortaya çıkabilmekte ve saygı duyulan bir otorite, bir aile büyüğü vb. kişilerin desteği ile çözülebilmektedir.  Bazı durumlarda ise sorunlar kronik bir hal almakta ve bir uzman desteği ihtiyacı duyulmaktadır.

 

Evlilik ve ilişki terapisinin amaçları aşağıdaki gibi özetlenebilir.

  • Çiftin birlikte ya da ayrı ayrı zaman ve yerlerde yaşadıkları travmatik olayların çözümlenmesi için müdahale ve birbirlerine destek verecekleri başa çıkma becerileri için güçlendirilmesi.
  • Geleneksel yapıda sık kullanılan ve artık değişmesi gereken kadın ve erkek rolleri üzerinde uzlaşmanın arttırılması.
  • Bireylerin karşıdaki kişinin duygusal gereksinimlerini fark etmesinin sağlanması ve bu duygusal gereksinimlere uygun davranışlar geliştirilmesinin sağlanması.
  • Sorun ya da sorunların çözümü için ilişki içindeki insanların çatışmalara bakış açılarının değiştirilmesi ve çatışma çözme becerilerinin geliştirilmesi.
  • İletişim becerilerinin arttırılması, dinleme ve kendini ifade edebilme becerilerinin tecrübe edilmesi ve uygulanması.
  • Bireysel düzeyde problem yaşayan kişinin problemlerinin çözümlenmesi olarak düşünülebilir.

 

Evlilik ve ilişki terapisi sürecinde çoğunlukla birlikte bazen de tek tek görüşmeler yapılabilmektedir.