Şirketlere Yönelik Eğitimler

EĞİTİM PROGRAMLARI;

İletişim Destek Programı (1 Günlük Modül) 

1 tam gün, maksimum 30 kişilik grupla etkili iletişim becerilerini içeren destek çalışması,

İletişim Destek Programı (2 Günlük Modül)

2 tam gün, maksimum 30 kişilik grupla etkili iletişim becerilerinin drama ve örnek olay tekniği kullanarak verildiği destek çalışması,

Ekip Olma Eğitimi

2 tam gün, maksimum 30 kişilik grupla, iş yapabilme becerilerinin ve motivasyonarttırılması amacı ile verilen, drama, örnek olay ve oyun tekniklerinin kullanılarak verildiği çalışmadır,

Liderlik \ Ekip Yönetimi Eğitimi

2 tam gün, maksimum 30 kişilik grupla, iş yapabilme becerilerinin ve motivasyon      arttırılması amacı ile verilen, drama, örnek olay ve amaçlı oyun tekniklerinin kullanılarak verildiği çalışmadır,

Kurum içi Etkili İletişim

2 tam gün, maksimum 30 kişilik grupla, iletişim becerilerinin arttırılması amacıile verilen, drama ve amaçlı oyun tekniklerinin kullanılarak verildiği çalışmadır,

Eğiticinin Eğitimi

2 tam gün, maksimum 30 kişilik grupla, eğitim verme becerilerinin ve motivasyonun   arttırılması amacı ile verilen, drama ve amaçlı oyun tekniklerinin kullanılarak verildiği     çalışmadır,

Müşteri İlişkilerinde İletişim Eğitimi                                                                   

2 tam gün, maksimum 20 kişilik grupla, iletişim becerilerinin ve motivasyonun  arttırılması amacı ile verilen, drama ve amaçlı oyun tekniklerinin kullanılarak   verildiği çalışmadır.