Test & Envanter

Test & Envanter

CKDE Danışmanlık ve Eğitim bünyesinde Uzman Klinik Psikolog Celal Sayın tarafından uygulanan testler hakkında ayrıntılı bilgi aşağıda verilmiştir. Test ve Envanter uygulamaları için gerekli tüm koşullar sağlanarak, etik kurallar doğrultusunda uygulamalar yapılarak değerlendirilmektedir. Testler Çocuk/Ergen ve Yetişkinlere yönelik uygulanmaktadır.

Uygulanan testlerle; Çocuk ve Ergenlerin sadece zeka skorlarını değil, aynı zamanda onların Duygusal, Davranışsal ve Öğrenme performansları açısından güçlü yönlerini ve gelişime açık yönlerini ortaya çıkarmak, bu verileri ailenin ve kişinin uygun bir şekilde kullanmasını hedefleyecek, farkındalıklarını arttıracak müdahale programının hazırlanması amaçlanmaktadır.