Celal Sayın

Celal Sayın Çocuk ve Ergenlerle çalışırken sıklıkla karşılaştıkları; Öğrenme Güçlüğü (Disleksi), Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Davranış sorunları, kaygı-korkular, sınav kaygısı, iletişim sorunları, aile çatışmaları, özgüven sorunları, boşanma  vb. konularda çalışmalar yapıyorum. Seanslarımda Psikodinamik Terapi, Mindfulness (Bilinçli Farkındalık), Bilişsel Varoluşçu Terapi, Çözüm Odaklı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi yöntemlerini kullanıyorum.

Terapi tekniklerimin yanında özellikle çocuk ve ergenlerin sorun kaynaklarını (Duygusal, Davranışsal, Öğrenme) daha ayrıntılı incelemek ve değerlendirmek için CAS( Cognitive Assesment System ), WİSC-R, S. BİNET, MMPItestlerini uyguluyorum.

2004 yılından beri Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)’ in  Baba Destek Programı’nın  eğitim liderliğini sürdürerek babaların çocuk eğitimindeki rollerini güçlendirmeye çalışıyorum.

Bireysel terapilerimde ergen ve yetişkinlerle; Depresyon, Panik Bozukluk, Obsesif Kompülsif Bozukluklar, Travma Sonrası Stres Bozuklukları ve Sosyal Kaygı Bozuklukları, Sınav Kaygısı üzerine çalışıyorum.

Uludağ Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü ile başlayan meslek hayatım Esenyurt Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisansı ile devam etti. Uzman Klinik Psikolog olduktan sonra çeşitli kurumlarda Psikolojik Danışman/Klinik Psikolog olarak çocuk, ergen ve aileleri ile çalışmalarımı sürdürdüm.

Ayrıca İstanbul Adliyesi Ceza ve Hukuk Mahkemelerinde Yeminli Bilirkişilik görevim ile birlikte CKDE Danışmanlık ve Eğitim Merkezinde Uzman Klinik Psikolog olarak psikoterapi çalışmalarımı sürdürüyorum.

Celal SAYIN
Uzman Klinik Psikolog
Çocuk ve Ergen Terapisti / Bireysel Terapist