UZMANLARIMIZ

Cem Kaya
EMDR Terapisti & Yetişkin Terapisti

Halen kurucusu olduğum CKDE Danışmanlık ve Eğitim Merkezinde EMDR Terapisti ve Psikolojik Danışman olarak görev yapıyorum. Bir danışanımın ifadesi ile “kalbindeki çakıl taşlarını”, diğerinin ifadesi ile “bacağındaki platinleri” temizliyorum. Başka bir anlatımla yetişkinlerin ve genç yetişkinlerin; güzel bir hayata sahip olmaları, kendilerine güvenmeleri, sorunlara çözüm odaklı bakabilmeleri, kaygılarını uygun seviyeye çekebilmeleri, fobilerini yok etmeleri ve daha mutlu olabilmeleri için çaba ...


 

 

               

Canset Tütüncüoğlu
Çift Terapisti & Cinsel Terapist

1976 yılında Ankara’da doğdum. İlk, orta ve lise eğitimini Özel Doğuş Lisesinde tamamladıktan sonra, 1998 yılında Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi Psikoloji bölümünden mezun oldum. 2009 yılında Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansımı tamamlayarak Gelişim Psikolojisi alanında uzmanlığımı aldım. Meslek hayatıma İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Genetik Bölümünde Genetik danışman olarak başladım, riskli gebelik grubunda olan anne adayları v ...


 

 

               

Pınar Ezgin
Çocuk ve Ergen Terapisti & EMDR Terapisti

1978 yılında İstanbul’da doğdum. 2001 yılında Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim dalından mezun oldum ve Psikolojik danışman olarak 2001 yılından bu güne farklı kurumlarda çalışmalarımı yürütüyorum. Aydın’da başlayan meslek hayatımı 2004 yılından beri İstanbul’da çeşitli kademelerdeki eğitim kurumlarında ve 2013 yılından itibaren CKDE danışmanlık merkezinde psikolojik danışman ve travma terapisti olarak da sürdürmekteyim. Çalışma hayatıma başl ...


 

 

               

Olcayto Ezgin
Aile ve Çift Terapisti

1979 yılında İzmir’de doğdum. ilk, orta ve lise öğreniminden sonra lisans eğitimimi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Psikolojik Danışmanlık bölümünde tamamladım. Yaşamın vazgeçilmez bir parçası olan eğitim hayatımı İstanbul Ticaret Üniversitesi, Aile Danışmanlığı ve Eğitimi yüksek lisans programı ile sürdürmekteyim. Lisans eğitimimden hemen sonra hızla iş hayatına atıldım. Öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı’na ait Kurumlarda görev aldım. 2004 yılında sivil toplum çalışmaları ve gönüllükle t ...


 

 

               

Celal Sayın
Çocuk ve Ergen Terapisti

Çocuk ve Ergenlerle çalışırken sıklıkla karşılaştıkları; Öğrenme Güçlüğü (Disleksi), Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Davranış sorunları, kaygı-korkular, sınav kaygısı, iletişim sorunları, aile çatışmaları, özgüven sorunları, boşanma  vb. konularda çalışmalar yapıyorum. Seanslarımda Psikodinamik Terapi, Mindfulness (Bilinçli Farkındalık), Bilişsel Varoluşçu Terapi, Çözüm Odaklı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi yöntemlerini kullanıyorum. Terapi tekniklerimin yanında özellikle ç ...